Privacy Statement

Persoonsgegevens
De Wonderboom kan persoonsgegevens over u en uw kind verwerken, wanneer u gebruik maakt van ons aanmeldformulier. Wij verwerken in dat geval de volgende persoonsgegevens...

  Gegevens van uw kind:
 • Voor- en achternaam
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
  Gegevens van de ouder(s) of verzorger(s):
 • Voorletters en achternaam
 • Relatie tot het kind
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevensopslag op deze website
Wij bewaren uw persoonsgegevens, of die van uw kind, niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. De Wonderboom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Gebruik van foto's en video
Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.