Meedenkavonden

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En: je kunt het nog zo goed bedoelen, misschien is het plan niet altijd even goed. Zomaar twee gedachten, die leven op De Wonderboom. Vandaar dat op onze school de mening van ouders erg op prijs wordt gesteld.
Naast het feit dat elke ouder de leerkracht kan aanschieten over onderwerpen, hebben we daarom een aantal meedenkavonden in het leven geroepen. In die groepen zitten ouders van leerlingen. Ze vormen voor ons als school een spiegel voor wat we doen.

Enkele malen per jaar komen de meedenkavonden bijeen. In die bijeenkomsten wordt door de leerkrachten en de directie gesproken over het lopende schooljaar, de huidige stand van zaken, en de plannen die er zijn binnen de school. Vanzelfsprekend mogen ouders daar vrij op reageren; zowel in goedkeurende als afkeurende zin.

We stellen de mening van ouders op prijs, en willen ook graag op positieve wijze verantwoording afleggen voor wat we doen of nalaten. De meedenkavonden zijn daarom belangrijk voor het positieve leerklimaat op De Wonderboom.