Schooltijden en vakantie

Schooltijden groepen 1 t/m 4
Maandag t/m donderdag: 08.15 - 14.00 uur
Vrijdag: 08.15 - 11.30 uur
 
Schooltijden groepen 5 t/m 8
Maandag t/m vrijdag: 08.15 - 14.00 uur

Voor kinderen (en ouders) van groep 1- 8 gaan de schooldeuren om 8.05 uur open.

De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen altijd door de ouders worden binnengebracht. De kinderen in groep 3 worden tot de kerstvakantie nog binnengebracht. Na de kerstvakantie gaan zij met de leerkracht mee naar binnen.

Na schooltijd komen de kinderen zelf naar buiten (groep 1, 2 en 3 onder begeleiding).

Voor dringende zaken zijn teamleden altijd een kwartier voor schooltijd aanwezig.

Vakanties en vrije dagen die voor alle groepen gelden
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen 19 april t/m 22 april 2019
Koningsdag 27 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni t/m 14 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019
Teamstudiedagen waarop alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij zijn
  • Maandag 29 oktober 2018
  • Vrijdag 23 november 2018
  • Woensdagmiddag 6 februari 2019 (om 11:30 vrij)
  • Maandag 4 maart 2019
  • Donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart 2019
  • Maandag 8 juli 2019
  • Vrijdagmiddag 19 juli 2019 (om 11:30 vrij)