Uw kind aanmelden

Vooraanmelden
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan op twee manieren:

Kennismaken met de school
Wilt u kennismaken met onze school? Van harte welkom! We nodigen u van harte uit tijdens een informatiemoment. Als directieteam ontvangen wij u graag op dat moment. Wij vertellen dan over onze school en u krijgt een rondleiding. We nemen ook een kijkje in verschillende groepen, zodat u een goed beeld krijgt van de school in bedrijf.

Onderstaande rondleidingen starten alle dagen om 08.45 uur.

  • woensdag 10 oktober 2018
  • woensdag 21 november 2018
  • woensdag 9 januari 2019
  • open dag: vrijdag 8 maart 2019
  • woensdag 10 april 2019
  • woensdag 29 mei 2019
  • woensdag 19 juni 2019

U kunt zich aanmelden voor een kennismaking door een e-mailtje te sturen aan het directieteam van De Wonderboom: dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van de informatiemomenten te komen dan kunt u contact opnemen om een persoonlijke afspraak te plannen. Deze maken we onder schooltijd. Immers, een school moet je zien en de sfeer kunnen proeven.

Open ochtend
U bent ook van harte welkom op onze open ochtend. Deze open ochtend is bedoeld voor ouders/verzorgers en vindt plaats op:

  • vrijdag 8 maart 2019

Wennen
Een kleuter mag in de twee weken voor de vierde verjaardag vier dagdelen komen wennen. Deze dagen worden tijdens het kennismakingsgesprek, waar u voor wordt uitgenodigd, in overleg met de leerkracht gepland.

De periode voor Kerst en voor de zomer zijn minder geschikt om te wennen. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten met school in januari. Kinderen die in de zomer jarig zijn, beginnen na de zomer met school.

Voordat een kind start, is het prettig dat hij/zij al kennis heeft gemaakt met de leerkracht. U wordt voordat uw kind 4 jaar wordt samen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Alle kleuters ontvangen na dit gesprek een welkomstboekje. Hierin staat een verhaaltje om voor te lezen zodat uw kind alvast weet wat hem te wachten staat. Er staat ook allerlei praktische informatie in voor u als ouder.

Verhuizen
Voor kinderen die vanuit een andere school instromen wordt met de ouders een apart gesprek gepland. We volgen een vaste procedure om te kijken of we uw kind op onze school kunnen plaatsen.

Meer informatie?
Mail ons: wonderboom@pcboamersfoort.nl of bel: 033 - 456 5539 of 033- 4555 466