Formulieren en protocollen

Vrijdag 8 maart Open Dag basisscholen in Amersfoort!
Een basisschool kiezen voor uw kind? Leuk om te doen maar ook spannend! Hoe kies je de goede school en waar zitten de verschillen?
Om het ouders makkelijker te maken houden veel basisscholen in Amersfoort op vrijdag 8 maart een open ochtend. U bent dan ook op onze school welkom, van 09.00 tot 11.30 uur, om de school in bedrijf te zien. Zo kunt u zelf ervaren welke sfeer er hangt en waar onze school voor staat.

Vooraanmelden
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan op twee manieren:

Aanvraag voor verlof
Als een kind een schooldag moet verzuimen en dit al enige tijd van tevoren bekend is, kunnen ouders dit schriftelijk bij de directie aanvragen. Een speciaal formulier hiervoor is bij de directie te verkrijgen of te downloaden.
Het opnemen van extra verlofdagen is alleen in bepaalde gevallen mogelijk. Indien u overweegt extra verlofdagen aan te vragen, verzoeken wij u vriendelijk om eerst de schoolgids te raadplegen hieromtrent.

BSO
Wilt u gebruik maken van de BSO bij ons in de school? Op de pagina BSO op deze site staat veel meer informatie over de BSO.

Protocollen en beleid
De protocollen van De Wonderboom hebben als doel u over een onderwerp goed te informeren en tegelijk aan te geven hoe De Wonderboom hiermee om gaat.

Informatieve flyers
Hier vindt u algemene informatie over: