Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep ouders van leerlingen van onze school. Zij doen en denken actief mee over allerlei praktische zaken, zoals de vieringen van verschillende feesten, de realisatie van sport- en speldagen, schoolreisjes, feesten, kijkavonden, en allerhande andere zaken. Voor de AC zijn we constant op zoek naar actieve ouders die mee willen helpen om een succes van deze activiteiten te maken. Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de AC. Bij interesse kunt u zich aanmelden via het mailadres van de AC.

De AC wil graag de schakel zijn tussen ouders en school. Ideeën en suggesties kunt u aan hen altijd kwijt. Voor alle activiteiten die de ouderraad onderneemt en die het schoolleven meer kleur geven, is uiteraard geld nodig. Daarom vraagt de AC ieder jaar een vrijwillige bijdrage van de ouders. De AC legt verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten in een jaarverslag.

Jaarverslag van de Activiteitencommissie.

Zoals u van de AC gewend bent, blikken wij ieder jaar in het jaarverslag terug op alle gebeurtenissen van het afgelopen schooljaar. We hopen dat u een indruk krijgt van de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar waarbij de AC een kleine of grote rol gespeeld heeft.

U kunt de AC ook mailen via: ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Ouderbijdrage

Een aantal schoolactiviteiten worden niet gefinancierd uit de rijksbegroting. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 50,- per kind voor groep 1 t/m 7 en € 65,- per kind in groep 8. Dit bedrag bestaat uit een verplicht deel dat we uitgeven aan de schoolreis of het schoolkamp en een vrijwillig deel waarmee we extra activiteiten kunnen bekostigen. De verdere opbouw van de ouderbijdrage en begroting liggen ter inzage bij de directie. Als u van mening bent dat u de bijdrage niet kunt of wilt betalen, stellen wij het op prijs als u contact opneemt met de directie van de school. Wellicht kunnen we tot een goede oplossing komen.

Uit de ouderbijdrage bekostigen we activiteiten als vieringen, projecten, schooluitjes, de kosten van de schoolreis voor groep 1-7, een deel van de kosten voor de activiteiten van groep 8 (kamp en de musical), excursies, ateliers en sportactiviteiten. U ontvangt aan het begin van het schooljaar per kind een factuur.
De inschrijving voor de avond-4-daagse (groep 5 t/m 8) zit niet inbegrepen bij de ouderbijdrage. Een aantal weken voor de start van de avond-4-daagse kunt u uw kind inschrijven en betaalt u per kind inschrijfgeld.

Kinderen die gedurende een schooljaar op school komen betalen de ouderbijdrage naar rato, waarbij een schooljaar gecalculeerd wordt op 10 maanden.

Jassentassen

Op de Wonderboom gebruiken we jassentassen om de jassen, sjaals, handschoenen e.d. in op te bergen. De kleuren van de tassen zijn: fuchsia roze, oranje, lime groen, lichtblauw, donkerblauw, rood en paars. U kunt de jassentassen via de Activiteitencommissie bestellen door een envelop met 5,00 Euro en de naam van uw kind, groep en voorkeurskleur in een van de postbussen van de Activiteitencommissie te stoppen.